Narodnog fronta 10, Novi Sad 21000, Srbija

Kongres pedijatara Srbije

4. KONGRES PEDIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

29.septembra do 2. oktobra 2022.
VRDNIK – FRUŠKA GORA

 

Potvrđeno učešće najeminentnijih predstavnika evropskih i svetskih pedijatrijskih udruženja:

Prof. Enver Hasanoglu, predsednik Međunarodne pedijatrijske asocijacije (krovna svetska pedijatrijska organizacija) International Pediatric Association (IPA)

Prof. Adamos Hadjipanajis, predsednik Evropske pedijatrijske akademije European Academy of Paediatrics EAP

Prof. Massimo Pettoello-Mantovani, predsednik Evropske pedijatrijske asocijacije European Paediatric Association (EPA, UNEPSA)

„Ovo je prvi put da predsednici tri najznačajnije svetske i evropske pedijatrijske asocijacije dolaze u Srbiju, kao gostujući predavači. Već sada je izvesno da će programski i organizaciono Kongres biti stručni skup prvog reda, te svima  koji se bave zdravstvenom zaštitom dece i omladine upućujem poziv i preporuku da prisustvuju ovom događaju“

Prof.dr Georgios Konstantinidis,
Predsednik Udruženja pedijatara Srbije

Bon Voyage