Narodnog fronta 10, Novi Sad 21000, Srbija

Kongres pedijatara Srbije

4. KONGRES PEDIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

od 29. septembra do 2. oktobra 2022.

FRUŠKA GORA – VRDNIK

Vrdnička Kula

CENE KOTIZACIJE:
Lekar specijalista: 10.000,00 din
Lekar na specijalizaciji: 8.000,00 din
Lekar specijalista član UPS: (dokaz uplaćena članarina za 2022.): 8.500,00 din
Lekar strani državljanin: 12.000,00 din (100,00€)

CENE SMEŠTAJA:
HOTEL FRUŠKE TERME – Jednokrevetna soba 49.500,00din / 430,00€
HOTEL FRUŠKE TERME – Dvokrevetna soba 39.500,00din / 340,00€
VRDNIČKA KULA – jednokrevetni bungalov: 58.900,00din / 510,00€
VRDNIČKA KULA – dvokrevetni bungalov: 38.900,00din / 340,00€
VRDNIČKA KULA – trokrevetni bungalov: 32.400,00din / 280,00€

CENA PREVOZA:
Niš – Vrdnik – Niš: 8.500,00 din
Beograd – Vrdnik – Beograd: 4.500,00 din
Novi Sad – Vrdnik – Novi Sad: 2.000,00 din

– – – –

Potvrđeno učešće najeminentnijih predstavnika evropskih i svetskih pedijatrijskih udruženja:

Prof. Enver Hasanoglu, predsednik Međunarodne pedijatrijske asocijacije (krovna svetska pedijatrijska organizacija) International Pediatric Association (IPA)

Prof. Adamos Hadjipanajis, predsednik Evropske pedijatrijske akademije European Academy of Paediatrics EAP

Prof. Massimo Pettoello-Mantovani, predsednik Evropske pedijatrijske asocijacije European Paediatric Association (EPA, UNEPSA)

„Ovo je prvi put da predsednici tri najznačajnije svetske i evropske pedijatrijske asocijacije dolaze u Srbiju, kao gostujući predavači. Već sada je izvesno da će programski i organizaciono Kongres biti stručni skup prvog reda, te svima  koji se bave zdravstvenom zaštitom dece i omladine upućujem poziv i preporuku da prisustvuju ovom događaju“

Prof.dr Georgios Konstantinidis,
Predsednik Udruženja pedijatara Srbije

Bon Voyage