Narodnog fronta 10, Novi Sad 21000, Srbija

CITY QUEST

Program koji omogućava da se na interesantan način upozna željeni grad. Na početku programa timovi dobijaju uputstvo za igru, numerisane fotografije određenih znamenitosti/lokaliteta i mapu grada. Uputstva su takva da navode svaki tim svojim putem, ali bez tačno ucrtane rute kretanja. Na taj način učesnici moraju sami da donose odluke. Kada dođu na prvo odredište rešavaju prvi problem. Zadatak može biti edukativne, fizičke, logičke ili zabavne prirode i tek kada ga reše nastavljaju na sledeću lokaciju i novi zadatak. Učesnici upoznaju istoriju, arhitekturu i zanimljivosti grada, kao i ljude koji u njemu žive, na jedan zanimljiv i nezaboravan način.

Trajanje: 2-4 sata, po dogovoru.

Broj učesnika: Minimum 20. Nema maksimuma.

Lokacija: Beograd, Novi Sad, Sremski Karlovci, željeni grad.

Benefiti: Upoznavanje grada na zanimljiv način, upoznavanje tima.

Program: Okupljanje učesnika, uputstva, city quest, proglašenje pobednika.

Bon Voyage