Narodnog fronta 10, Novi Sad 21000, Srbija

JEDRENJE – PALIĆ

Palićko jezero se nalazi 8 km od Subotice, pored mesta Palić koje je, upravo zbog jezera značajan turistički centar Vojvodine. Jezero je eolskog porekla i predstavlja najveće jezero u Srbiji nastalo prirodnim putem. Deo je zaštićenog područja Park prirode Palić. Jezero zahvata površinu od 4,6 km². Prosečna dubina jezera je 1,9 m, najveća je 3,5 m, a turistički sektor zahvata 3,8 km² sa tri posebne plaže.

  • TEAM BUILDING  – JEDRENJE
  • Teoretska obuka : upoznavanje sa brodom, teorija jedrenja, principi plovidbe, elementi broda, podizanje i trimanje jedara prema vetrovima, vrste vetrova, navigacija, čitanje nautičih karata, držanje kursa / orijentacija preko kompasa, određivanje kursa plovidbe preko gps-a i tehnikom lenjir – šestar- nautička karta, teorija noćne navigacije, dokiranje i  sidrenje broda u zalivima, bezbednost na brodu, prva pomoć na brodu i obuka „čovek u moru“.
  • Jedrenje – regata:
    Faza # 1: Kapetani daju tačke, navigatori određuju kurseve kojima se ploviti, sve uz superviziju kapetana – skipera.
    Faza # 2: Takmičenje na jedriličarskom polju u trouglu od ukupno (savladavanje upravljanje jedrilicom sa svim vetrovima: jedrenje bok, jedrenje u orcu, jedrenje u krmu).

Nakon završenog team buildinga organizujemo druženje uz ručak.

Za više informacija kontakt:

tel: +381 21 66 21 244 / mob: +381 63 532 535
e-mail: mice@bonvoyage.co.rs, milos@bonvoyage.co.rs

 

Bon Voyage